Kontroly hasiacich prístrojov


Vykonáme pre Vás kontroly všetkých typov hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorá upravuje podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Na základe objednávky vykonáme kontrolu hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky vyhovujúce hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovanej vyhlášky.

Hasiace prístroje sa kontrolujú každých 12, respektíve 24 mesiacov v závislosti od druhu hasiaceho prístroja a podľa obdobia, kedy bol hasiaci prístroj uvedený na trh.

Ak hasiaci prístroj neprejde kontrolou, môžete požiadať o opravu – cena a čas bude upresnený technikom na základe poškodenia hasiaceho prístroja a identifikovanie náhradných dielov, ktoré je treba vymeniť. Prípadne si môžete zakúpiť nový hasiaci prístroj.

CENNÍK KONTROL HASIACICH PRÍSTROJOV

Druh výkonu

Cena za 1 ks

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja podľa Vyhl.719/2002 Z.z.            3,50 €
Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja podľa Vyhl.719/2002 Z.z.            7,50 €
Tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja          15,50 €
Nálepka na označenie stanovišťa hasiaceho prístroja            1,00 €
Potvrdenie o kontrole PHP             5,00 € *
 * v prípade kontroly nad 10 hasiacich prístrojov je potvrdenie zdarma !

V prípade väčšieho počtu hasiacich prístrojov Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku !