Kontrola a údržba detských ihrísk


Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu
zariadení, ale hlavne od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska.

Norma STN EN 1176-7 odporúča tri druhy kontroly na detských ihriskách. Takýmto
spôsobom realizuje prevádzkovateľ svoje základné povinnosti voči užívateľom detského
ihriska.

Naša spoločnosť Vám ponúka :

  • Údržbu detských ihrísk
  • Servis detských ihrísk
  • Realizáciu hlavných ročných kontrol a ostatných kontrol detských ihrísk
  • Čistenie a udržiavanie pieskoviska
  • Výmenu piesku
  • Školenie pracovníkov vykonávajúcich bežnú vizuálnu kontrolu a prevádzkovú kontrolu
  • Vedenie záznamov o vykonaných kontrolách, čisteniach alebo údržbách

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a radi Vám vypracujeme cenovú ponuku!